De Muzen (Mariejan van Oort) wil een plek bieden, eenvoudig en gastvrij,  waar ruimte is  voor levensvragen, bewustwording, bezinning, inspiratie en creatieve expressie; ook voor psychosociale zorg. Lees verder>


Mijn werk in een notendop

Ieder mens heeft in zich een transformerende kracht en die wil ik graag aanspreken in de mensen die bij me komen. Ik  gebruik, naast gesprek, stem/zang en lied als middel tot bewustwording en zelfontplooiing. Stil staan bij wat je moeilijk vindt en leren omgaan met je beperkingen. Uitgedaagd worden om het beste uit jezelf te halen en dat ook vorm te geven in je leven van alle dag. Lees verder>


Ontmoetingen aan de tafel

Individuele sessies

Heel gewoon, eenvoudig en dichtbij. Iedere ontmoeting stemmen we af op waar je bent en wat je wilt ontwikkelen. Afhankelijk van je vraag gebruiken we werkvormen die rust, verdieping en helderheid kunnen brengen. Lees verder>