Werken met de stem als coaching instrument

NascholingIeder mens heeft een persoonlijk palet van klankkleuren. Juist dat persoonlijke kleurenpalet, wat ontstaan is in wisselwerking met het leven, maakt dat de stem zo’n prachtig en krachtig instrument is in coaching en therapie.

De stem is een verfijnd instrument waarmee we uitdrukking geven aan onze gevoelens, verlangens en gedachten.

Letterlijk door de woorden die we spreken, maar ook door de klanken die we maken. Al klank gevend kunnen blokkerende krachten vrij komen en sluimerende kwaliteiten in het licht. De expressieve kracht van de stem zorgt ervoor dat het niet ‘zwaar’ wordt. Zo kun je op een speelse manier toch aan wezenlijke thema’s werken. Dat geldt zowel voor het werken met ‘vrije klanken’ als voor het lied.

Werken met stem is eenvoudig en dichtbij. Het gaat niet om mooi zingen of spreken, maar om het vrijlaten van wat wil klinken, om klank als de taal van het hart. Dat geldt zowel voor de cliënt als voor jezelf. De methodieken zijn eenvoudig en goed toepasbaar en kunnen een mooie aanvulling zijn op je manier van werken. We gaan ervaringsgericht aan het werk.


Aan bod komen:

* Oefeningen om de stem vrij te maken
* Eenvoudig lichaamswerk in combinatie met stem
* Luister-oefeningen
* Werken met ‘vrije’ klanken
* Het lied als boodschapper van het onbewuste
* Het plezier, de kracht en verbindende werking van samenzang
* Reflectief schrijven als methode van zelfwerkzaamheid


Gebruikte literatuur:

Piero Ferrucci – Rondleiding in de Psychosynthese

Roberto Assagioli – De Wil

Lex Mulder en Judith Budde – Drama in Bedrijf

Hal Stone en Sidra Winkelman – Thuiskomen in jezelf


Studiebelasting

De studiebelasting van deze training is 12 uur.

Geaccrediteerd bij de SKB voor SBU: 32 / 1,1 EC’s.

Datum 7 maart en 4 april 2020
Plaats: Broedplaats Academy  Amersfoort
10.00 uur – 17.00 uur
Kosten: € 400,-  (vrij van btw)
Informatie: zie: Informatie en aanmelding
Opgave: https://broedplaats.academy/