Auteur: Mariejan van Oort (Pagina 2 van 2)

Het simpel vertoeven

Spreuk bij het werk – Ida Gerhardt

Als ik nu in dit land
maar wat alléén mag blijven,
dan zal de waterkant
het boek wel voor mij schrijven
Dit is wat ik behoef
en hiertoe moest ik komen,
het simpele vertoef
bij dit gestadig stromen.

Het water gaat voorbij,
wiss’lend gelijk gebleven,-
het heeft stilaan in mij
een nieuw begin geschreven.

Ik weet met zekerheid hier
vind ik vroeg of later,
het woord dat mij bevrijdt
en levend is als water

 

Al 30 jaar woon ik in Amersfoort, maar ik woonde lange tijd in het rivierenland. Nogsteeds zijn er momenten dat ik de Waal mis. Sterk zijn de herinneringen die ik inme draag. Als ik mijn ogen sluit ben ik er weer: zittend/liggend op een dekentje op het ruige stille strand met de weidse luchten. Kijkend naar het stromende water, luisterend naar de voorbij varende boten en de golfslag op de oever. Ik kwam dan in een tijdloze ruimte waarin ik me gedragen voelde en een mengeling van rust, troost en kracht ervaarde. Ik kwam er vaak als herboren vandaan. Dit gedicht doet me denken aan die momenten.

Volgende week geef ik weer een zangretraite in de Hof van Kairos (voor mensen die te maken hebben met kanker). De Hof is een prachtige plek waar tijd en ruimte is voor ‘het simpele vertoef’. Er is geen stromende rivier, wel een stille vijver. Ik ervaar daar, al werkend met de mensen, hoe helend/voedend de mengeling van rust, bezinning, expressie en eenvoudig samenzijn is. Ook voor mezelf.

 

 

Nieuwe ogen

De echte ontdekkingsreis
bestaat niet uit het zoeken
van nieuwe landschappen
maar uit het krijgen
van nieuwe ogen

Marcel Proust

 

Foto Kim Scholten

We zijn net over de drempel van het nieuwe jaar gestapt. Een nieuw jaar waarin ons leven zich verder zal ontvouwen, een vervolg van onze reis door de tijd, ieder voor zich, en allemaal samen.
Bij ontdekkingsreizen denken we vaak aan verre tochten, niet zo snel aan reizen op de plek waar je bent. Ik herinner me hoe ik, 20 jaar geleden, een week verbleef op La Frayssinette in Frankrijk. Een prachtige plek waar toen o.a. schildercursussen en yoga werd gegeven. Er werd een avontuurlijke kanotocht georganiseerd, maar ik had behoefte aan stilte. Ik koos er voor om in mijn eentje een ‘gevoelstocht’ te doen langs waardevolle plekken op het terrein. De tocht ging langs de waterbron, een leegstaand huis, de kleine rivier die over het terrein stroomde, een waterval, een grotachtige hut, de moestuin, een oude boom, de composthoop. Overal verwijlde ik een tijdje, ademde de sfeer in met al mijn zintuigen. De tocht was een uitnodiging om met andere ogen te kijken, te ervaren hoe de plek in me resoneerde. Terwijl ik van mijn reizen in Peru en India sterke beelden in me draag, lijkt deze tocht, op nog geen vierkante kilometer, in zekere zin dieper in me verankerd. De tocht gaf me ‘nieuwe ogen’.

En dan denk ik aan mijn dochter Kim, die, al toen ze een klein meisje was, tijdloos kon kijken naar een kevertje wat langs een grassprietje liep. Ze volgde met haar ogen zijn weg, helemaal tot aan het puntje. Ze zag hoe het grassprietje zich boog onder het gewicht van het kevertje en hoe het weer terugveerde toen het kevertje terugliep. Een kwaliteit van zijn, waardoor het kleine groots wordt. Een kwaliteit die ze nog steeds heeft en die tot uiting komt in haar fotografie. Ze zoomt in op de schoonheid die er is op de kleine vierkante meter. Drie jaar geleden, toen ze een tijdje bij ons logeerde, maakte ze foto’s van mijn tuin. Ze heeft oog voor een harmonie die alles insluit, de bloei en het verval. Ze schonk me mijn tuin zoals ik hem nog niet eerder zag: met een rijkdom aan sferen, van uitbundig tot verstild.

Als ik denk aan 2018 dan wens ik mezelf en iedereen toe dat we elkaar inspireren om met nieuwe ogen te kijken naar het leven in onszelf en om ons heen.

Mariejan, 4 januari 2018

Hoe een lied ineens voor je kan gaan leven

Om bhür bhuvah svahZangretraite

tat savitur varenyam

bhargo devasya dhïmahi

dhiyo yo nah prachopdayät

Mantra. Tekst uit Rig-veda (± 1500 v. Christus)

We mediteren op het heilige licht van de stralende bron, het is in het hart van de aarde, in het leven van de lucht en in de ziel van mens, dier en natuur, laat het onze gedachten verlichten.

Het is altijd zo bijzonder hoe een lied ineens in mijn leven komt. Vrijwel zeker heb ik deze gayatri-mantra gehoord toen ik als 24 jarige een tijd in India was. Maar pas een maand geleden heb ik hem voor het eerst bewust gehoord en ik ben er helemaal door geraakt.

Het is een van de bekendste en oudste Indiase mantra’s, een hymne aan de zon die de aarde het leven geeft. Volgens de Vedische filosofie zit het licht van de zon in alles wat leeft, dus ook in ons. Al zingend vraag je om het licht van de zon in je te laten schijnen, je geest te verhelderen, zodat het licht van bewustwording je pad en dat van anderen kan verlichten.

Het lied is al heel oud. Terwijl ik al jaren werk met zang en meditatie, ben ik verbaasd dat het niet eerder op mijn pad kwam. Maar het is wel een bijzonder moment waarop het me toevalt. Er gebeurt veel in mijn gezin en het zingen van dit oude gebed is heel steunend. Al zingend verbind ik me met de ontelbare mensen die deze tekst door de eeuwen heen hebben gezongen en nu nog zingen, verbind ik me met een traditie. Mijn individuele weg verbindt zich zo met de universele weg. Dat is een van de helende krachten van zingen, van klank.

 

De schoonheid en de verbindende kracht van de taal

Kracht van de taalOmarming is waarschijnlijk het mooiste woord van onze taal. Je beide armen gebruiken om iemand te beroeren, een ring om een ander mens te vormen, die te verenigen, voor even, twee mensen die één worden in de maalstroom van het leven, onder de open en misschien godloze hemel. We hebben allemaal ooit in ons leven behoefte aan een omarming, soms overduidelijk, een omarming die een troost kan zijn, een opbeurende huilbui of een bescherming als iets geknapt is. We hunkeren naar een omarming simpelweg omdat we menselijk zijn en het hart een gevoelige spier is.

Uit: Vissen hebben geen voeten van Jón Kalman Stefánsson

Wat we zo hard nodig hebben in deze tijd is de schoonheid van de taal en de verbindende kracht van woorden. In al mijn onmacht hoe om te gaan met alles wat er in de wereld gebeurt, brengen deze woorden me terug bij dat wat ik wel kan hanteren en wat ik in mijn eigen leven kan toepassen: elkaar durven omarmen en het oefenen van juist spreken.

Omraam Mikhaël Aïvanhov (Bulgaarse filosoof pedagoog, mysticus en oprichter van de Witte Broederschap) schrijft dat de morele taak van een zanger en spreker is om de mensen in hun hart te raken en innerlijke vrede en harmonie te wekken in plaats van chaos en haat. Toen ik deze woorden 25 jaar terug las voelde ik hoe waar het is. Door de jaren heen ontdekte ik dat in vrijwel alle spirituele tradities ‘juist spreken’ een aandachtoefening is. Het is belangrijk om woorden te gebruiken die helderheid brengen, bemoedigen, inspireren, nuanceren, uitnodigen en begrenzen. In plaats van door de toon en de taal die we gebruiken de hebzucht , chaos, haat, angst en agressie, die in ieder van ons is, te voeden.

Maar juist spreken is geen eenvoudige oefening. Taal maakt het ons mogelijk om contact te maken over wie we zijn en wat we ervaren. Maar het is nog een hele kunst om dat op een zinvolle en ‘schone’ manier te doen. De woordkeus en de toon waarmee we spreken is bepalend voor hoe het op de ander overkomt en wat het in de ander aanraakt. Ik merk zelf hoe regelmatig onverwerkte frustraties of emoties t.a.v. een gebeurtenis doorklinken in hoe ik er over spreek. Hoe makkelijk kan ik soms een oordeel uitspreken over iemand zonder me echt in het leven van die persoon te hebben verdiept.

Bewustzijn over je eigen binnenwereld is voor mij de sleutel tot juist spreken. Meditatie en oefenen in aandachtig zijn helpen daarbij . Ook therapie en coaching en in het bijzonder stembevrijding en zingen kunnen van waarde zijn. Zonder iemand te beschadigen kun je in een veilige omgeving laten klinken wat je denkt en voelt, gesproken of gezongen, in allerlei toonaarden. Zo kun je jezelf bevrijden van een geladenheid die anders in je spreken belandt en zo het contact met je medemensen vertroebelt. Door juist spreken krijgt de verbindende kracht van de taal weer ruimte en kunnen de woorden landen in het hart van de ander.

Woorden die in het hart landen. Dat brengt me bij Mikai, mijn kleinzoon van anderhalf die heel vroeg is met praten en duidelijk van taal houdt. Hij ontdekt de pure schoonheid van klank en ritme. Je ziet hem genieten als het hem lukt om duidelijk te maken wat hij wil of wat hij ziet. Hij drinkt de klanken in die hij hoort, proeft de woorden terwijl hij ze zegt. Terwijl hij boekweit eet wijst hij en zegt dan ‘boekje-kwijt’. Zijn ‘boekjekweit’ is muziek voor mijn oren en fiets zo mijn hart in.

Mijn wens voor 2017
Dat we door onze woorden de ander kunnen ontmoeten en ons mens zijn durven delen.

De kracht

Een goed verhaal raakt de ziel,
waar soms de pijn zit, problemen verstopt zijn,
maar waar ook de verwondering
en het eigen genezend vermogen schuilen.
Vertellen reanimeert dat vermogen en geeft ons een kans het versnipperde leven weer tot een geheel te maken.

Uit: De kracht van verhalen, vertellen als levenskunst van Jac Vroemen (†)

Jaren geleden las ik dit boek van Jac Vroemen, een goeie vriend. Jac was een verteller en hij gebruikte de helende kracht van verhalen. Hij inspireerde mensen om dat zelf ook te doen. Ikzelf ervaar deze helende kracht ook wanneer ik met klank en lied werk en heb daarover veel van gedachten gewisseld met Jac.

Deze week heb ik de helende kracht van vertellen ervaren bij het afscheid van mijn zwager Fred. We hebben in de vorm van een eenvoudig maar mooi ritueel flarden van herinneringen gedeeld. Zijn leven werd in het licht gezet. Eenvoudig, intiem, ontroerend en helend.

Wanneer ik bezig ben met de voorbereiding van een ritueel merk ik hoe mijn hart opspringt. Een ritueel kan zo’n mooie ingang zijn naar diepere lagen. Het kan een weg zijn naar de innerlijke wereld, die zo uniek en tegelijk universeel is. Rituelen kunnen je in contact brengen met wat wezenlijk is. Door daar iets van de delen (door te vertellen, te zingen en naar elkaar te luisteren) kun je elkaar echt ontmoeten. Dat is voor mij rijkdom.

Mariejan van Oort

De vogels

Vanmorgen werd ik wakker
van de vogels
En ik dacht: Waarvan werd ik wakker?
Van de vogels
Van het licht ook, maar
meer van de vogels
Het licht zacht zingend
de vogels keihard.

Hans Andreus

De belofte van de lente is zo voelbaar. Vogelgezang in de vroege ochtend, mijn tuin vol krokussen en de zon die al warm op mijn huid voelt. Ik verheug me op de lentebloemen, het feest van bloesems aan kale takken. In deze nieuwsbrief mijn aanbod voor de komende maanden: De bloesems van het dal, een cursus Land van je Ziel, diverse nascholingen, een zangretraite. Wees welkom.

Mariejan van Oort

Aan zee

Ik wil alleen zijn met de zee,
ik wil alleen zijn met het strand.
Ik wil mijn ziel wat laten varen,
niet mijn lijf en mijn verstand.
Ik wil alleen een beetje dromen
van de dingen die ik voel.
En de zee ik weet het zeker,
weet precies wat ik bedoel

Toon Hermans

Afgelopen weken was ik met vakantie aan zee, in Schoorl. Terwijl ik langs de zee  liep zong ik dan vaak dit liedje van Toon Hermans. Ik heb weer genoten van de weidsheid van het strand, het spelen met de golven, de witte wolken in de blauwe lucht, de meeuwen en de trippelende strandlopertjes, de duinen met de uitbundig bloeiend heide.

Mariejan van Oort

Pagina 2 of 2

Mogelijk gemaakt door Digitale Doeners