Nascholing

Programma voorjaar 2023

Individuele sessies

Ontmoetingen aan de tafel

Gesprekken zittend aan de tafel, eenvoudig en nabij. Iedere ontmoeting stemmen we af op waar je bent, wat om aandacht of verheldering vraagt of wat je wilt ontwikkelen. Lees verder>


Cursus

Het Land van je Ziel: zang, meditatie, psychosynthese

We zingen eenvoudige liederen (joods, mantra’s, indiaans, wereldmuziek).  Soms verstillend of troostend, dan weer speels of krachtig. Lees verder> 

Data 2023: 5 bijeenkomsten tot aan de zomer. De groep is vol


Nascholingen

Eendaagse nascholingen, geaccrediteerd (SKB:12 SBU)  

Werken met stem is een eenvoudig, krachtig middel in coaching en therapie. De dagen zijn ervaringsgericht zodat je zelf de expressieve, transformerende kracht van het werken met stem/zang/lied ervaart. Je hoeft niet goed te kunnen zingen. Dit geldt voor zowel de therapeut als de cliënt. De eenvoudige methodieken zijn goed toepasbaar in eigen praktijk. Lees verder>

Wat klanken kunnen vertellen

Datum 2023: 20-1

Werken met stem/klank spreekt het onbewuste aan. Al klank gevend komen blokkerende krachten vrij. Lees verder>

Stem en sub-personen 

datum 2023: 17-3

We hebben in ons een krachtenveld van verschillende stemmen (sub-personen). Innerlijke stemmen die ons doen en laten kunnen bepalen. Lees verder>

Meditatieve zang, soundfullness 

Datum 2023: 12-5

Met aandacht zingen van eenvoudige klanken/mantra’s brengt je  geest tot rust en hernieuwt het contact met je binnenwereld. Lees verder>


Voor wie                     

Doordat ik ervaringsgericht werk, en daarbij de helende werking van stem en lied gebruik, is leeftijd niet van belang. Het is nooit te laat om te werken aan bewustwording en ruimte te geven aan je verlangen om meer diepte in je leven te brengen en om je stem te laten horen. Om tijd te nemen om te onderzoeken wat je blokkeert, om te leren je grenzen aan te geven of om stil te staan bij wat je wilt loslaten en wat je wilt ontwikkelen. Lees verder>


Psychosociale zorg
Vergoed door de zorgverzekeraar

Afhankelijk van je polisvoorwaarden kun je de sessies psychosociale zorg, waarin ik gesprek combineer met het werken met stem/zang en creatieve werkvormen, vergoed krijgen door je verzekeraar. De beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben is de Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA). Lees verder>