Eendaagse nascholingen werken met stem

Het is een van onze diepste behoeften om gehoord te worden. Gehoord worden bevestigt ons in onze waarheid en individualiteit, in ons bestaan. Tegelijkertijd kunnen we soms bang zijn om echt te laten horen wat in onze binnenwereld leeft. We houden bewust of onbewust  onze waarheid, boosheid, gevoelens en behoeften binnen. Uit angst voor onrecht, spot of gevaar. Werken met stem kan die weg weer opnieuw openen en zo bijdragen aan stressvermindering, verwerking van trauma’s meer autonomie en authenticiteit. Dat kan door stembevrijding, stemexpressie, stemvorming en door meditatieve zang.

Wat klanken kunnen vertellen:

Werken met stem/klank spreekt het onbewuste aan. Al klank gevend komen blokkerende krachten vrij, sluimerende kwaliteiten krijgen ruimte. De expressieve kracht van de stem zorgt ervoor dat het niet ‘zwaar’ wordt. Zo kun je op een speelse manier aan wezenlijke thema’s werken. Dat geldt zowel voor het werken met ‘vrije klanken’ als voor de liedvorm. Lees verder>

Stem en subpersonen

We hebben in ons een krachtenveld van verschillende stemmen (sub-personen). Innerlijke stemmen die ons doen en laten kunnen bepalen. Het is zinvol om die sub-personen tot leven te laten komen door ze te laten klinken. Door daarnaast ook in de passende houding of beweging te gaan wordt voelbaar hoe de energie van een sub-persoon werkt. Het ermee ‘spelen’ werkt bewustmakend. Dit kan bevrijdend werken. Het opent de weg naar nieuw gedrag. Lees verder

Meditatieve zang, soundfullness   

Met aandacht zingen van eenvoudige klanken (mantra’s of eenvoudige klanken) en die herhalen werkt rustgevend. Het brengt je  geest tot rust en hernieuwt het contact met je binnenwereld. Je zou het soundfullness kunnen noemen. Zo zingen  is op zichzelf helend en een prachtige voorbereiding voor zelfonderzoek en zelfreflectie. Lees verder

Data  Wat klanken kunnen vertellen:  2023: 29-9

Stem en sub-personen:  2023: 17-3

Meditatieve zang, soundfullness:  2023: 24-11

Plaats: Ravelijn 5, 3823 AD Amersfoort
van 10.00 -17.00 uur, inloop 9:30 uur. 
We werken van 10-13 en van 14-17 uur.
Kosten: €150,- Inclusief: koffie, thee en lunch, reader met algemene informatie over werken met stem, inspirerende literatuurfragmenten, literatuurlijst en uitgewerkte oefeningen.
Geaccrediteerd Certificaat SKB: 12 SBU
Informatie: zie: informatie en aanmelding
Let op: ik ben overgegaan naar de Triodosbank.