sabbatical

Individuele therapie/coaching: stem en psychosynthese

Bezin je op jezelf, kies jouw bijzondere weg en breng je wezen tot eenheid.
Begin bij jezelf maar eindig niet bij jezelf.   Martin Buber

Stil staan bij wat er werkelijk in je leeft. Wat wil gezegd of uitgezongen worden? Wat wil je verhelderen, ontwikkelen?

Gesprekken zittend aan de tafel, eenvoudig en nabij. Iedere ontmoeting stemmen we af op waar je bent, wat om aandacht of verheldering vraagt of wat je wilt ontwikkelen. Afhankelijk van je vraag gebruiken we aanvullende werkvormen die rust, verdieping en helderheid kunnen brengen.

Al zingend kom je vaak voorbij de woorden en kan je hart makkelijker spreken. Door een lied of ‘vrije klanken’ kunnen gevoelens ontsloten worden waar je met woorden (nog) niet bij kunt. Soms is het nodig om eerst te verwoorden wat er in je leeft, en zo inzicht te krijgen in het hoe en waarom van wat er speelt. Het zingen volgt dan als bevrijdende laatste stap, als bekrachtiging.

Belangrijk in dit proces, is een innerlijk anker te vinden en dat te versterken. Steeds weer naar binnen keren, naar het innerlijke rustpunt en van daaruit luisteren naar wat zich aandient. Waar ben je bang voor? Wat vertelt je verdriet? Wat doe je met je woede? Waar ga je van stralen? Wat is pril en ontluikend in je? We werken met counseling, sub-personen, stem, lied, adem, ontspanningsoefeningen, beweging, massage, visualisatie, creatief schrijven, reflectie en meditatie.

Al werkend ontdek je dat je heel verschillende kanten kunt hebben, die elkaar soms aardig dwarszitten. Je leert de verschillende ‘klankkleuren’ in je zelf kennen, ervaart hoe ze in je doorwerken en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat inzicht helpt je om niet langer speelbal te zijn van die innerlijke krachten, maar je er van los te maken en ze vervolgens aan te sturen. In die bedding kunnen de kwaliteiten die in je zijn makkelijker tot bloei komen en gaat je leven meer stromen. Dan zing je jouw lied, met hart en ziel.

De ervaringen en inzichten zullen, versterkt door zelfwerkzaamheid, leiden tot nieuwe stappen in je leven van alle dag.

Ik houd me aan de  Coronamaatregelen

Kosten particulier

€ 90,- 60 minuten

€ 110,- 75 minuten

€130,- 90 minuten

 

Kosten bedrijven

€ 110,- per uur

€ 130,-  per 75 minuten

€ 150,- per 90 minuten


Voor wie

Doordat ik ervaringsgericht werk, en daarbij de helende werking van stem en lied gebruik, is leeftijd niet van belang. Het is nooit te laat om te werken aan bewustwording en  ruimte te geven aan je verlangen om meer diepte in je leven te brengen en om je stem te laten horen. Om tijd te nemen om te onderzoeken wat je blokkeert, om te leren je grenzen aan te geven of om stil te staan bij wat je wilt loslaten en wat je wilt ontwikkelen. Lees verder>


Vergoed door de zorgverzekeraar

Afhankelijk van je polisvoorwaarden kun je de sessies psychosociale zorg, waarin ik gesprek combineer met het werken met stem/zang en creatieve werkvormen, vergoed krijgen door je verzekeraar. Ik ben aangesloten bij de NVPA, beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Lees verder>