Individuele therapie/coaching:   stem en psychosynthese

 Bezin je op jezelf, kies jouw bijzondere weg en breng je wezen tot eenheid.
Begin bij jezelf maar eindig niet bij jezelf
Uit: De weg van de mens, van Martin Buber

Stil staan bij wat er werkelijk in je leeft. Wat wil gezegd of uitgezongen worden? Wat wil je verhelderen, ontwikkelen?

Al zingend kom je vaak voorbij de woorden en kan je hart makkelijker spreken. Door een lied of ‘vrije klanken’ kunnen gevoelens ontsloten worden waar je met woorden (nog) niet bij kunt. Soms is het nodig om eerst te verwoorden wat er in je leeft, en zo inzicht te krijgen in het hoe en waarom van wat er speelt. Het zingen volgt dan als bevrijdende laatste stap, als bekrachtiging.

Belangrijk op deze reis in de binnenwereld is een innerlijk anker te vinden en dat te versterken. Steeds weer naar binnen keren, naar het innerlijke rustpunt en van daaruit luisteren naar wat zich aandient. Waar ben je bang voor? Wat vertelt je verdriet? Wat doe je met je woede? Waar ga je van stralen? Wat is pril en ontluikend in je? We werken met stem, lied, adem, ontspanningsoefeningen, beweging, massage, visualisatie, creatief schrijven, reflectie en meditatie.

Al werkend ontdek je dat je heel verschillende kanten kunt hebben, die elkaar soms aardig dwarszitten. Je leert de verschillende ‘klankkleuren’ in je zelf kennen, ervaart hoe ze in je doorwerken en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Dat inzicht helpt je om niet langer speelbal te zijn van die innerlijke krachten, maar je er van los te maken en ze vervolgens aan te sturen. In die bedding kunnen de kwaliteiten die in je zijn makkelijker tot bloei komen en gaat je leven meer stromen. Dan zing je jouw lied, met hart en ziel.

 

Kosten

€ 80,- een uur

€ 95,- 75 minuten

€115,- 90 minuten

 


Voor wie?

Doordat ik ervaringsgericht werk, en mijn invalshoek de helende werking van de stem en het lied is, is leeftijd niet van belang. Het is nooit te laat om aan je stem te werken, dus ieder die wil werken aan stemontwikkeling en persoonlijke groei, is welkom…


Vergoed door de zorgverzekeraar

Afhankelijk van je polisvoorwaarden kun je de sessies stem/zang psychosynthese vergoed krijgen door je verzekeraar. De beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben is de Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA)…