Tien jaar lang heb ik, samen met dirigent Harry de Beer, leiding gegeven aan het koor Zingen voor je leven Amersfoort van de Stichting Kanker in Beeld. Een koor bedoeld voor mensen die op een of andere manier met kanker te maken hebben (gehad).

Het is fantastisch om te zien hoe het werken met de stem en het zingen van de liederen mensen helpt, zowel tijdens als na het ziekteproces, of in de verwerking van het verlies van een partner, familielid of vriend. Het koor spreekt het gezonde deel van de mensen aan, zonder het ziek zijn en de pijn en worsteling die mensen daarbij kunnen ervaren, te ontkennen. Het is een enthousiast koor waar veel leven in zit.

In het najaar van 2014 heb ik afscheid genomen van het koor, omdat ik me meer wil richten op het doorgeven van de methodieken van het werken met de stem. Maar ik draag het koor en het werk een warm hart toe.
De jaren dat ik bij het koor heb gewerkt zijn voor mij van onschatbare waarde geweest. Steeds was er de uitdaging om creatieve werkvormen te vinden die ruimte te boden aan de expressie van diepe gevoelens zonder dat het te zwaar werd voor de koorleden. Ik heb dierbare herinneringen van momenten van oprecht delen enĀ  de verbondenheid die dat bracht in het koor. Veel methodieken over rouw en verliesverwerking d.m.v. zingen en stem-expressie zijn in de realiteit van het dagelijks leven van het koor ontstaan.

Vrienden van Kanker in Beeld

St. Kanker in BeeldĀ  is werkzaam in het veld van de psycho-sociale oncologie. Het stelt zich als doel om de kracht van creatieve expressie te gebruiken in het proces van omgaan met kanker, in al zijn aspecten. Zingen voor je leven is een onderdeel van de Stichting Kanker in Beeld. Inmiddels zijn er meer dan 25 koren verdeeld over het hele land.
Kanker in Beeld krijgt geen subsidie en is afhankelijk van giften. Wanneer je hun werk wilt steunen wordt dan Vriend van Kanker in Beeld.

www.kankerinbeeld.nlskib