Stem en imaginatie in therapie en coaching

Deze dag wordt gegeven bij de School voor Imaginatie en is onderdeel van de cyclus expressieve werkvormen en is ook  afzonderlijk te volgen.

NascholingHoe zet ik vanuit het coachthema de stap naar klank/zang? Hoe kan ik het lied, als ’klankbeeld’ inzetten in het coach/therapieproces. Een dag bestemd voor coaches en therapeuten.

Werken met stem/klank spreekt het onbewuste aan. Al klank gevend komen blokkerende krachten vrij en sluimerende kwaliteiten in het licht. De expressieve kracht van de stem zorgt ervoor dat het niet ‘zwaar’ wordt. Zo kun je op een speelse manier toch aan wezenlijke thema’s werken. Dat geldt zowel voor het werken met ‘vrije klanken’ als voor het lied.

Bij het inslaan van een nieuwe weg, het ontwikkelen van nieuw gedrag, kunnen klank en lied heel inspirerend en ondersteunend zijn. We zullen deze dag werken met de vragen: Hoe zet ik vanuit het coachthema de stap naar klank/zang? Hoe kan ik het lied, als ’klankbeeld’ inzetten in het coach/therapieproces.

Datum 9 juni 2018
Plaats: Ita Wegmanhuis, Amsterdam
Kosten: € 145,-
Informatie: http://imaginatie.nl/course/stem-en-imaginatie/
mariejanvanoort@planet.nl of info@imaginatie.nl
Opgave: School voor Imaginatie: info@imaginatie.nl