“Want ieder moet weten dat geen stem hetzelfde is als de zijne; en als de typische eigenschappen die tot de stem van ieders ziel behoren verloren gaan, dan blijft er niets van over.” Inayat Khan

De stem is een verfijnd instrument waarmee we uitdrukking geven aan onze gevoelens, verlangens en gedachten. Letterlijk door de woorden die we spreken, maar ook door de klanken die we maken. Werken met stem-zang-lied is een eenvoudig en krachtig middel in coaching en therapie.

Werken met stem/klank spreekt het onbewuste aan. Al klank gevend komen blokkerende krachten vrij en sluimerende kwaliteiten in het licht. De expressieve kracht van de stem zorgt ervoor dat het niet ‘zwaar’ wordt. Zo kun je op een speelse manier toch aan wezenlijke thema’s werken. Dat geldt zowel voor het werken met ‘vrije klanken’ als voor het lied.

Je hoeft geen geschoolde stem hebben, dit geldt voor zowel de coach / therapeut als de cliënt waar hij mee werkt. Het gaat niet om mooi zingen maar om klank te gebruiken als taal van en naar het hart.

Een inspirerende dag waarop eenvoudige methodieken worden aangereikt die goed toepasbaar zijn in eigen praktijk.

Datum

2019:  17 mei of 14 juni

Plaats: Ravelijn 5, 3823 AD Amersfoort
van 10.00 -17.00 uur, inloop 9:30 uur. 
We werken van 10-13 en van 14-17 uur.
Kosten: € 125,-   inclusief:

koffie, thee en lunch
reader (20 pagina’s) met algemene informatie over werken met stem, inspirerende literatuurfragmenten, literatuurlijst en uitgewerkte oefeningen.
Geaccrediteerd Certificaat SKB: 15 SBU

Informatie: zie: informatie en aanmelding
Let op: ik ben overgegaan naar de Triodosbank.