Eendaagse nascholingen in eigen praktijk

Het is een van onze diepste behoeften om gehoord te worden. Gehoord worden bevestigt ons in onze waarheid en individualiteit, in ons bestaan. Tegelijkertijd kunnen we soms bang zijn om echt te laten horen wat in onze binnenwereld leeft. We houden bewust of onbewust  onze waarheid, boosheid, gevoelens en behoeften binnen. Uit angst voor onrecht, spot of gevaar. Werken met stem kan die weg weer opnieuw openen en zo bijdragen aan stressvermindering, verwerking van trauma’s. Het versterkt gaandeweg de autonomie en authenticiteit. Dat kan door stembevrijding, stemexpressie, stemvorming en door meditatieve zang. Er zijn drie themadagen: 1. Wat klanken kunnen vertellen 2.  Stem en sub-personen en 3. Meditatieve zang.  Lees verder >

Wat klanken kunnen vertellen 

Werken met stem/klank spreekt het onbewuste aan. Al klank gevend komen blokkerende krachten vrij, sluimerende kwaliteiten krijgen ruimte.  Lees verder>

Stem en subpersonen  

We hebben in ons een krachtenveld van verschillende stemmen (sub-personen). Innerlijke stemmen die ons doen en laten kunnen bepalen. Het is zinvol om die sub-personen tot leven te laten komen door ze te laten klinken.  Lees verder>

Meditatieve zang, soundfullness  

Datum 2023: 24-11

Met aandacht zingen van eenvoudige klanken (mantra’s of eenvoudige klanken) en die herhalen werkt rustgevend. Het brengt je  geest tot rust en hernieuwt het contact met je binnenwereld. Je zou het soundfullness kunnen noemen. Lees verder>