Vrij en authentiek spreken en presenteren.

Spreken in het openbaar wordt door veel mensen als spannend ervaren. Die spanning kan, als je er op een juiste manier  gebruik van weet te maken, juist leiden tot de juiste concentratie waardoor je alerter en helderder aanwezig bent.  Maar als die spanning met je op de loop gaat en je verlamt werkt hij ondermijnend en vergroot het je angst om in het openbaar je plek in te nemen en te spreken. Je zult situaties gaan vermijden en dat vergroot dan  weer de angst. Dan is het wijs om de vicieuze cirkel te doorbreken en  weer regie  te gaan nemen.

“Er is niets mooiers, niets overtuigender en indrukwekkender dan het declameren met de eigen, natuurlijke stem. …De stem is als een licht. Als het licht zwakker wordt is het nog niet uitgegaan; het is er nog. Zo ook met de stem. Als zij geen licht geeft, betekent dit alleen maar dat zij nog niet gecultiveerd is; u zult haar opnieuw moeten cultiveren en zij zal licht geven.”    Inayat Khan

Luisteren. We beginnen met luisteren, een belangrijke sleutel in het werken met stem. Want wat je zelf niet hoort kun je niet bijsturen.  Je kunt pas werken aan/met je stem als je weet hoe je stem klinkt en wat je anders wilt. Belangrijk is onbevangen luisteren, niet veroordelend, maar onderzoekend. Dan wordt helder hoe het is en waar de werkpunten liggen.

  • Klinkt je stem zacht, hard, hees, schel, schuchter, schor, helder?
  • Spreek je monotoon, saai, binnensmonds?
  • Spreek je snel, hakkelend?  Neem je adempauzes of ratel je door?

Spreken. We werken aan de stem door: stembevrijding (lichaamsgericht stemwerk) , stemexpressie (spelen met verschillende klankkleuren en expressievormen, kan ook zang zijn ) en stemvorming (stemtechniek: ademsteun, articulatie, resonans).  Lichaamshouding, zeggingskracht,

Authenticiteit. Het gaat erom je stem te ontwikkelen en je natuurlijke aanwezigheid te vergroten en daarbij het unieke van je stem en de eigenheid in je manier van zijn te behouden. Geen maniertjes of trucs maar een proces van jezelf leren kennen en ontwikkelen.  We  onderzoeken de blokkerende krachten, ontwikkelen aanwezige of sluimerende kwaliteiten, oefenen nieuw gedrag. Gaandeweg krijg je zo meer regie over je leven.  Je zult met meer zelfvertrouwen en waardigheid gaan spreken en je plek innemen zowel op je werk als privé.

We werken met ontspanningsoefeningen, adem, zacht lichaamswerk, creatieve invalshoeken,  methodieken uit de uit de psychosynthese en voice-dialogue .

De sessies zijn zinvol wanneer je:       

  • Last hebt van spreekangst.
  • Zo verlegen bent dat je je gedeisd houdt, onzichtbaar maakt.
  • Te onzeker en zenuwachtig bent tijdens vergaderingen.
  • Gevoelens hebt van  minderwaardigheid.
  • Je nu eindelijk eens je plek in wilt nemen, je stem wilt laten horen.

Kosten : €150,- per sessie van 1,5 uur