Ieder mens heeft een persoonlijk palet van klankkleuren. Juist dat persoonlijke kleurenpalet, wat ontstaan is in wisselwerking met het leven, maakt dat de stem zo’n prachtig en krachtig instrument is in coaching en therapie.

De stem is een verfijnd instrument waarmee we uitdrukking geven aan onze gevoelens, verlangens en gedachten. Letterlijk door de woorden die we spreken, maar ook door de klanken die we maken. Al klank gevend kunnen blokkerende krachten vrij komen en sluimerende kwaliteiten in het licht. De expressieve kracht van de stem zorgt ervoor dat het niet ‘zwaar’ wordt. Zo kun je op een speelse manier toch aan wezenlijke thema’s werken. Dat geldt zowel voor het werken met ‘vrije klanken’ als voor het lied.

We hebben in ons een krachtenveld van verschillende stemmen (sub-personen). Innerlijke stemmen die ons doen en laten kunnen bepalen. Het is zinvol om die sub-personen tot leven te laten komen door ze te laten klinken. Door daarnaast ook in de passende houding of beweging te gaan wordt voelbaar hoe de energie van een sub-persoon werkt. Het ermee ‘spelen’ werkt bewustmakend. Dit kan bevrijdend werken. Het opent de weg naar nieuw gedrag.

Werken met stem is eenvoudig en dichtbij. Het gaat niet om mooi zingen of spreken, maar om het vrijlaten van wat wil klinken, om klank als de taal van het hart. Dat geldt zowel voor de cliënt als voor jezelf. De methodieken zijn eenvoudig en goed toepasbaar en kunnen een mooie aanvulling zijn op je manier van werken. We gaan ervaringsgericht aan het werk.

Aan bod komen:

* Eenvoudig lichaamswerk in combinatie met stem                                                            * gronding, meditatieve werkvormen in combinatie met stem
* uitleg werking van de stem, luister-oefeningen,
* werken met ‘vrije’ klanken                                                                                                      * werken met het uitspelen en verklanken van sub-personen
* reflectief schrijven als methode van zelfwerkzaamheid