Omdat ik aangesloten ben bij de NVPA: Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen (www.nvpa.org)  worden de sessies psychosynthese en stem/zang door de meeste verzekeraars vergoed.  Een aanvullend verzekering is dan wel vereist.

Het accent in de sessies ligt dan op psychosociale begeleiding en het werken met stem ondersteunt het proces van bewust worden en met name ook het ontwikkelen van nieuw gewenst gedrag.

Psychosociale begeleiding houdt in dat je leert kijken naar je problemen, klachten, ervaringen en gevoelens en er vervolgens mee om leert gaan. Dat kan zijn het leren accepteren van een ziekte, handicap of uitzichtloze situatie waardoor er meer rust komt.  Of het verwerken van de dood van iemand die je dierbaar is. Maar ook helder krijgen hoe je in een burn-out bent geraakt of waarom je toch steeds vastloopt in relaties.  Gaandeweg krijg je inzicht in welke gevoelens een rol spelen, welk gedrag ondermijnend werkt en wat belangrijk is om aandacht aan te geven. Die inzichten zullen vorm krijgen in je leven van alle dag, in hoe je omgaat met jezelf, je partner, kinderen, collega’s, medestudenten.

Praktijkdagen: dinsdag, woensdag donderdag

Tarieven, vrijgesteld van btw                                                                                   60 minuten: € 80,-       75 minuten: € 95,-       90 minuten: € 115

Klachtenregeling

Als NVPA-therapeut  (licentienummer: 100467) houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG, 10681), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.

Natuurlijk is het belangrijk om uw klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen goed uit. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u gratis gebruik maken van een klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht.

Maar als u er samen met mij niet uitkomt, kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging. Op de website van het NVPA (www.nvpa.org) vindt u onder het kopje ‘voor cliënten’ informatie over de te volgen procedure.  Via het RBCZ-register (204355R) ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).