Ik ben aangesloten ben bij de NVPA: beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten en mijn praktijk is opgenomen in het AGB register . Daarom worden de sessies psychosociale zorg, in combinatie met psychosynthese, stem/zang,  door de meeste verzekeraars vergoed.  Een aanvullend verzekering is dan wel vereist en u dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn.

Het accent in de sessies ligt dan op psychosociale begeleiding en het werken met stem ondersteunt het proces van bewust worden en met name ook het ontwikkelen van nieuw gewenst gedrag.

Psychosociale begeleiding houdt in dat je leert kijken naar je problemen, klachten, ervaringen en gevoelens en er vervolgens mee om leert gaan. Dat kan zijn het leren accepteren van een ziekte, handicap of uitzichtloze situatie waardoor er meer rust komt.  Of het verwerken van de dood van iemand die je dierbaar is. Maar ook helder krijgen hoe je in een burn-out bent geraakt of waarom je toch steeds vastloopt in relaties.  Gaandeweg krijg je inzicht in welke gevoelens een rol spelen, welk gedrag ondermijnend werkt en wat belangrijk is om aandacht aan te geven. Die inzichten zullen vorm krijgen in je leven van alle dag, in hoe je omgaat met jezelf, je partner, kinderen, collega’s, medestudenten.

Praktijkdagen: dinsdag, woensdag donderdag

Tarieven, vrijgesteld van btw

€ 80,- per uur, 75 minuten: € 95,-, 90 minuten: € 115

Wat wordt niet vergoed

Alle niet therapeutische dienstverlening: coaching, cursussen, presentatietraining en nascholing valt niet onder de vergoeding

Resultaatmeting

Ik stel het op prijs als u bij aanvang en begin van een traject de vragenlijst van het NVPA invult. vragenlijsten NVPA  Ik voldoe hiermee, via de beroepsvereniging, aan het verzoek van de zorgverzekering om de cliëntwaardering anoniem in kaart te brengen.  Mijn beroepsvereniging krijgt zo een beeld van het effect van de complementaire zorg die haar leden verlenen. Dat in kaart brengen van de effecten,  kan  een fundamentele bijdrage leveren bij een toekomstige evaluatie en daaraan verbonden de overweging of de complementaire zorg in de toekomst ook (gedeeltelijk) vergoed wordt.

Klachtenregeling

Als NVPA-therapeut  (licentienummer: 100467) houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG, 10681), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling.

Natuurlijk is het belangrijk om uw klacht eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen goed uit. De klacht kan zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend.  Na ontvangst van uw klacht zal ik dat zo snel mogelijk met u bespreken en zoeken naar oplossingen. Ik zal daarbij zorgvuldig omgaan met de informatie die u me heeft gegeven en alles schriftelijk vastleggen.

Maar als u er samen met mij niet uitkomt, kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NVPA  en gratis gebruik maken van een klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht. Op de website van het NVPA (www.nvpa.org) vindt u onder het kopje ‘voor cliënten’ (https://nvpa.org/content/voor-clienten-1)  informatie over de te volgen procedure.  Via het RBCZ-register (204355R) ben ik onderhevig aan het TCZ: Tuchtrecht Complementaire Zorg (https://www.tcz.nu/u-heeft-een-klacht.html).

Wanneer u een klacht indient via de beroepsvereniging, klachtenfunctionaris of geschillencommissie informeert u mij altijd vooraf.