Mariejan van Oort

Mariejan van Oort

In mijn praktijk gebruik ik de stem en het lied als middel tot zelfontplooiing. Het gaat niet om de prestatie, om ‘mooi zingen’,  maar om de ervaring en de reflectie daarop. Steeds weer afstemmen op waar je bent, de vraag die in je leeft en wat je wilt ontwikkelen. De werkvormen die we kiezen zullen rust, verdieping en helderheid brengen: meditatie, visualisatie, reflectief schrijven, dans/beweging, ontspanningsoefeningen en zacht lichaamswerk.  Methodieken uit de psychosynthese kunnen daarbij ondersteunend zijn en dieper inzicht geven.

Ik wil een plek bieden, eenvoudig en gastvrij,  waar ruimte is voor levensverhalen, bezinning, bewustwording, inspiratie en creativiteit. Waar je uitgedaagd wordt om het beste uit jezelf te halen. Dit is de ondertoon in alles wat ik doe.


Stem en persoonlijke groei

Centraal staat bij mij de mens die zingt. Het lied, alle stemoefeningen en andere oefeningen die ik gebruik, zijn dienstbaar aan iemands zelfontplooiing. Ik geef dus geen gewone zangles, maar gebruik de stem en het lied voor persoonlijke ontwikkeling.